ENG | BGR
bg

За нас

Важно е накъде вървиш

    Фирма "СОЛ" ЕООД e създадена през 2005 г. с рекламна издателска дейност, от 2005 до 2009 г. фирмата е издател на списание "Имоти +", през 2007 г. е създадено студио за графичен и уеб дизайн < Graffiti > студиото работи в две направления: печат, печатна реклама и създаване на уеб сайтове и приложения, използваните приложения, програми и езици са: PHP обектно-ориентирано програмиране, MVC, MySQL, PostgreSQL база данни, JavaScript, HTML7.3, CSS3, Cloudware technology
  • Студиото използва най-новите тенденции в програмирането, дизайна и ИТ технологиите, продуктите, които създаваме, са напълно персонализирани и оптимизирани за: Google, Yahoo, Bing и други, всички наши продукти са с максимално опростен интерфейс, чист и разбираем дизайн и лесно достъпни за потребителя. 
  • От 2014 г. студиото работи под търговската марка < webConstructions >. Главните инструменти с които работи студиото в момента са базирани в облачни структури на  AMAZON  / BEAR CMS SYSTEMS една от най-прогресивните нови технологии за работа в интернет.